In verband met de AVG wetgeving, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, voegen wij onze privacyverklaring toe aan onze site. Op deze manier is het voor onze bezoekers duidelijk hoe wij omgaan met de gegevens die we via onze blog verzamelen. 

Wandelinspanje heeft geen winstoogmerk, het is slechts een dagboek van twee vijftigers die naar Azië emigreren, niet meer en niet minder.
Maar, omdat je wel kunt reageren en daarbij je naam en emailadres kunt invullen, zijn we verplicht om je erop te wijzen wat er met je gegevens  gebeurt die je achterlaat op de site.
Omdat je surfgedrag bij ons sporen achterlaat (zgn. cookies), omdat Google Analytics aan ons laat zien hoeveel bezoekers we hebben en omdat AdSense advertenties laat zien die zijn afgestemd op jouw surfgedrag, zijn we wel degelijk verantwoordelijk voor hoe de site jouw persoonsgegevens verwerkt.  Ben je het er niet mee eens, laat het dan weten, dan zullen we je gegevens verwijderen en bij Google aangeven dat jouw gegevens niet opgeslagen mogen worden bij een bezoek aan opnaarazie.nl!

Het snelste doe je dit door een email te sturen naar: opnaarazie@gmail.com.
Hieronder volgt de officiële verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wandelinspanje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– E-mailadres (als je die zelf opgeeft bij een reactie of voor de notificaties)
– Naam (als je die zelf opgeeft bij een reactie)
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via opnaarazie@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wandelinspanje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Wandelinspanje  analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wandelinspanje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wandelinspanje ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wandelinspanje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Google Analytics bewaart gegevens tussen de 18 en 24 maanden, tenzij wij dat – op verzoek van de gebruiker – anders aangeven. Laat jij een reactie achter onder een van onze artikelen, dan laten wij dat voor onbepaalde tijd staan, tenzij je aangeeft dat we het moeten verwijderen. De betrokkenheid van onze lezers gaat ons zeer aan het hart, we zullen dus ook nooit zonder dat dit door de plaatser gevraagd wordt, een reactie verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wandelinspanje deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Wandelinspanje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wandelinspanje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wandelinspanje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wandelinspanje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar opnaarazie@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wandelinspanje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wandelinspanje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via opnaarazie@gmail.com